Üdvözöljük a JKR rendszerben!

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013 (IV.26.) Korm. rendelet alapján kidolgozott gyakorlati végrehajtási eljárásrendet az alábbiakban olvashatja.

A szabályozás célja az egészségügyi szolgálati, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági jogviszonyban álló, már megállapított pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítése, tekintettel arra, hogy 2013. július 1-jétől a pénzellátások (az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, valamint más olyan ellátás, amelyet az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. §-a, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény alapján továbbfolyósított ellátások szüneteltetésre kerülnek, amennyiben a foglalkoztatott továbbra is jogviszonyban áll.

A szabályozás további célja, ezen juttatás fedezetének az érintett munkáltatók költségvetésében történő biztosítása. . A nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés támogatásra jogosult intézmények köre jelentősen kibővült 2021. március 1. napjától. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 16/A. § c) pontja alapján a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató munkáltatóra valamint már minden (ide nem értve a munkavállalói résztulajdont) állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, valamint – egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) hatálya alá történő tartozást választva – egyes egyházi fenntartású szolgáltatókra is kiterjed a támogatás igénylési jogosultsága.

A támogatás igényléséhez kapcsolódó feladatokat a Belügyminisztérium látja el, míg a Korm. rendelet szerint, a munkáltatók igénylése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) utalványozza az egészségügyi dolgozók pénzellátását helyettesítő jövedelemkiegészítés összegét.

A Jövedelem Kiegészítési Rendszer – rövidített nevén JKR – a jövedelemkiegészítés igénybevételének eljárásrendjét hivatott támogatni, annak minden lépését és a szabályozás minden kitételét követve, a Munkavállalók igénylését és a Munkáltatók támogatás igénylését egyaránt.

A rendszer használata – a technikai támogatáson túl – feltétele az igényléseknek, így biztosítva a sok szereplős és a rövid határidők betartását igénylő eljárásrend lépéseinek követhetőségét és a pontos adatszolgáltatást.

Az eljárásrend lépései - összefoglaló

I. A kérelmezés menete a Korm. rendelet 1. § (2) a) pontja hatálya alá tartozók [az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, a Kormány támogató véleményével rendelkezők] és a Korm. rendelet 1. § (2) b) pontja hatálya alá tartozók (egészségügyért felelős miniszter jóváhagyása szükséges) esetében:

II. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (a továbbiakban: MÁK NYUFIG) történő adatkérés, amelyet a MÁK NYUFIG öt munkanapon belül teljesít és megküld a miniszter részére

III. A jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi meghatározása.

IV. A munkáltatói támogatás igénylésének menete:

V. A NEAK havonta utalványozza a szolgáltatónak a havi elszámolásokkal korrigált összegeket.

VI. A munkáltató számfejti a jövedelemkiegészítést.

VII. A támogatással történő elszámolás - Munkáltatói feladat, melynek részei:

VIII. Változások követése:

Amennyiben a rendszer működésével, a támogatás folyamatával kapcsolatban kérdése merülne fel, a biztos válasz érdekében kérjük, hogy elsődlegesen az ny.jovedelemkieg@neak.gov.hu e-mail címen tegye fel kérdéseit.
Telefonon az (1) 350-2001/5182-es vagy 5184-es mellékeken állunk szíves rendelkezésre.

Üdvözlettel:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő