Üdvözöljük a JKR rendszerben

Ön, mint érintett Munkáltató, jelen rendszer használatával tudja az érintett egészségügyi dolgozója jövedelemkiegészítését igényelni, illetve az intézménye igényéhez kapcsolódó költségvetési támogatását biztosítani.

Az egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021.(II.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a alapján a nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés támogatásra jogosult intézmények köre jelentősen kibővült 2021. március 1. napjától. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 16/A. § c) pontja alapján a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató munkáltatók igényelhetnek jövedelemkiegészítés támogatást. A fent hivatkozott § alapján március 1-től már minden (ide nem értve a munkavállalói résztulajdont) állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, valamint – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) hatálya alá történő tartozást választva – egyes egyházi fenntartású szolgáltatókra is kiterjed a támogatás igénylési jogosultsága.

A Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint, ahol az Eütev. közalkalmazottat említ, azon egészségügyi szolgálati jogviszonyban állót is érteni kell. A 19. § (1) bekezdés 7. pontja alapján, egészségügyi szolgálati jogviszonyt is érteni kell a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdésében, foglaltak alkalmazásakor az ott felsorolt jogviszonyokon túl.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013 (IV.26.) Korm. rendelet alapján kidolgozott gyakorlati végrehajtási eljárásrendet az alábbiakban olvashatja.

A szabályozás célja az egészségügyi szolgálati, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági jogviszonyban álló, már megállapított pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítése, miután 2013. július 1-jétől megszűnt a nyugdíj és illetmény egyidejű folyósítása, amennyiben az egészségügyi foglalkoztatott szolgálati jogviszonyban áll. A szabályozás további célja a jövedelemkiegészítés fedezetének biztosítása az érintett munkáltatók költségvetésében.

A támogatás igényléséhez kapcsolódó feladatokat 2017. január 1. napjától az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) látja el, míg a támogatás utalványozásáért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) felelős, az EMMI tájékoztatása alapján.

Jelen informatikai fejlesztés a Jövedelem Kiegészítési Rendszer – rövidített nevén JKR – a jövedelemkiegészítés igénybevételének eljárásrendjét hivatott támogatni, annak minden lépését és a szabályozás minden kitételét követve, a Munkavállalók igénylését és a Munkáltatók támogatás igénylését egyaránt.

A rendszer használata – a technikai támogatáson túl – feltétele az igényléseknek, így biztosítva a sok szereplős és a rövid határidők betartását igénylő eljárásrend lépéseinek követhetőségét és a pontos adatszolgáltatást.

A funkciók – az eljárás lépéseinek megfelelően történő – használatának megkezdésekor (a különböző funkciók rendelkezésre állásának ütemében) technikai leírások "súgó" szerűen jelennek meg, megkönnyítve a használatot.

Az eljárásrend lépései - összefoglaló

I. A kérelmezés menete az 1. csoportba (az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, Kormány támogatói engedéllyel rendelkezők) és 2. csoportba (egészségügyért felelős miniszter engedélyével rendelkezők) tartozók esetében:

Az 1. csoportba tartozó személyekkel való kérelmezési teendők itt lezárulnak (1103/2020. (III.14.) Korm. határozat alapján, az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztése a járványügyi készültség időtartamára érvényes).

II. A Nyugdíjfolyósítótól történő adatkérés, amelyet a Nyugdíjfolyósító öt munkanapon belül teljesít és megküld a miniszter részére.

III. A jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi meghatározása.

IV. A munkáltatói támogatás igénylésének menete:

V. A NEAK havonta utalványozza a szolgáltatónak a havi elszámolásokkal korrigált összegeket.

VI. A munkáltató számfejti a jövedelemkiegészítést.

VII. A támogatással történő elszámolás - Munkáltatói feladat, melynek részei:

VIII. Változások követése:

Amennyiben kérdése merülne fel, elsődlegesen az ny.jovedelemkieg@neak.gov.hu elektronikus levélcímen érdeklődhet. Sürgős esetben az 1/350-2001/2125-ös melléken állunk szíves rendelkezésre.

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő